[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 อบต.ดงมะไฟร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 อบต.ดงมะไฟร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 อบต.ดงมะไฟเข้ารับการตรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563


[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
วันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
อบต.ดงมะไฟร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี. 2563 บ้านวังหินซา หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา. จังหวัดหนองบัวลำภู #หมู่บ้านต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓


[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
อบต.ดงมะไฟ จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศษรฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบต.ดงมะไฟ จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศษรฐกิจพอเพียง ในสถานการณ์โควิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านวังหินซา หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]
จุดตรวจคัดกรองผู้ป่วย
อบต.ดงมะไฟ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าทำงาน


[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
ความรู้เกี่ยวกับโควิด19
ความรู้เกี่ยวกับโควิด19


[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
สายด่วนโควิด19
สายด่วนโควิด19


[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
พรก.ฉุกเฉิน
พรก.ฉุกเฉินคืออะไร

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •