[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
วันที่ 9-11 กันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟได้รับเงินจัดสรรเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
อบต.ดงมะไฟ ได้รับเงินจัดสรรเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 5 ,11,12


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
วันที่ 8 กันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟ งานซ่อมแซมประปาภายในตำบล
งานซ่อมแซมประปาภายในตำบล


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
วันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟ งานซ่อมแซมประปาภายในตำบล
งานซ่อมแซมประปาภายในตำบล


[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]
วันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟ งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล
งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล


[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.ดงมะไฟได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำพานขันหมากเบ็งและการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย)
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำพานขันหมากเบ็งและการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย)


[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2563 (หลักสูตรผลิตน้ำยาล้างจาน)
อบต.ดงมะไฟ กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนตำบลดงมะไฟ ประจำปี 2563 (หลักสูตรผลิตน้ำยาล้างจาน) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
เชิญชวนผู้ใช้บริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้า และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ จากอบต.ดงมะไฟ
เชิญชวนสแกนเพื่อเช็คอินเข้า และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ โครงการไทยชนะ จากอบต.ดงมะไฟ


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจ ณ จุดบริการ


[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]
โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ ที่ทำการอบต.ดงมะไฟ

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •