วันที่ 9-11 กันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟได้รับเงินจัดสรรเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : อบต.ดงมะไฟ ได้รับเงินจัดสรรเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 5 ,11,12
วันที่ข่าว : 11/09/2563
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม
ผู้โพส : อบต.ดงมะไฟ
เบอร์โทรศัพท์ : 042109841
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]