ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
11/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบและซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดโนนสะอาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาไร่นาเจริญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศพด.วัดป่าโนนทอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐม ศพด.วัยวัดสังคมสามัคคี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านนาไร่นาเจริญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโนนสง่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศพด.วัดโนนสะอาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.วัดป่าโนนทอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.วัดสังคมสามัคคี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มศาลาประชมคมบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
03/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
31/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
31/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
29/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
29/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
29/07/2563 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3 งานพัสดุ กองคลัง
24/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นน้ำยากำจัดแมลง ในบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ อบต.ดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
24/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กระทะล้อรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
24/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมเครื่องตบหน้าดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
24/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
24/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
21/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ยาว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
20/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
20/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
14/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมสามขาตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]