ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
25/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.ดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
25/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
25/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพร้อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านดงมะไฟ-น้ำปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.วัดโนนสะอาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาไร่นาเจริญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโนนสง่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.วัดป่าโนนทอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24/09/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย ศพด.วัดสังคมสามัคคี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านวังหินซา-ผาซ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •