ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3
เนื้อหา : ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3
วันที่ประกาศ : 29/07/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุ กองคลัง
ผู้ประกาศ : นารินทร์ แก้วพวง
เบอร์โทรศัพท์ : 042109841
รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 3


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]