ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา
เนื้อหา : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา
วันที่ประกาศ : 08/09/2563
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ประกาศ : นางสุชาฎา ตองหว้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 0807487242
รายละเอียด

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]