ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 14/09/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุ กองคลัง
ผู้ประกาศ : นารินทร์ แก้วพวง
เบอร์โทรศัพท์ : 042109841
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีพาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]