ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
10/08/2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันศุกร์ที 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ งานนโยบายและแผน
10/08/2563 สนามกีฬาชุมชนหมู่4หมู่9 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10/08/2563 สนามกีฬาชุมชนดงมะไฟและอบต.ดงมะไฟ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10/08/2563 สนามกีฬาชุมชนหมู่7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10/08/2563 สนามกีฬาชุมชน หมู่5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10/08/2563 สนามกีฬาชุมชน หมู่6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23/07/2563 (ประกาศ) สำหรับให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. http://covid.m-society.go.th/ กองสวัสดิการสังคม
06/07/2563 ประชาสัมพันธ์แบบรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการคลัง งานจัดเก็บภาษีรายได้
06/07/2563 ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล อบต.ดงมะไฟ
11/06/2563 ประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอบต.ดงมะไฟ อบต.ดงมะไฟ
02/06/2563 ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสของหน่อยงานภาครัฐ ของอบต.ดงมะไฟ ประจำปี 2563 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/bbaxg4 อบต.ดงมะไฟ
22/05/2563 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2563 การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ นารินทร์ แก้วพวง
20/05/2563 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี งานจัดเก็บรายได้ฯ กองคลัง
01/04/2563 สายด่วนโควิด19 อบต.ดงมะไฟ
01/04/2563 ความรู้เรื่องโควิด19 อบต.ดงมะไฟ
31/03/2563 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease2019(COVID-19) อบต.ดงมะไฟ
31/03/2563 ประชาสัมพันธ์ โควิด19 อบต.ดงมะไฟ
31/03/2563 เรื่อง ขยายเวลาการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
25/02/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)
21/02/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)
29/01/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารนี้ อบต.ดงมะไฟ
27/01/2563 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคฦระกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ดงมะไฟ รับสมัคร วันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการอบต.ดงมะไฟ สำนักปลัด อบต.ดงมะไฟ
22/01/2563 ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ อบต.ดงมะไฟ
22/01/2563 วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ จำนวน 3 คน รายละเอียดรอดูประกาศรับสมัครในวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้ทางเพจอบต. และเว็บไซต์อบต. อบต.ดงมะไฟ
07/01/2563 ขอเชิญร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ในระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2563 อบต.ดงมะไฟ
06/01/2563 กฏหมาย/ระเบียบ ระเบียบ กกต. https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=51&filename=index อบต.ดงมะไฟ
29/11/2562 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 น.ส.บังอร วงค์ชาลี
22/11/2562 ประชาสัมพันธ์ ท่านใดสนใจรำบวงสรวงวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดตามนี้ค่ะ อบต.ดงมะไฟ
08/11/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)
05/11/2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)
[1][2][3]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]