เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : (ประกาศ) สำหรับให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม.
http://covid.m-society.go.th/
วันที่ประกาศ : 23/07/2563
ผู้ประกาศ : กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียด

(ประกาศ) สำหรับให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม.

http://covid.m-society.go.th/


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]