เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันศุกร์ที 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ
วันที่ประกาศ : 10/08/2563
ผู้ประกาศ : งานนโยบายและแผน
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]