เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
Coronavirus Disease2019(COVID-19)
วันที่ประกาศ : 31/03/2563
ผู้ประกาศ : อบต.ดงมะไฟ
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]