เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2563 การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
วันที่ประกาศ : 22/05/2563
ผู้ประกาศ : นารินทร์ แก้วพวง
รายละเอียด

การซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามประกาศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]