ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด
01/07/2561 (TEST) แผนการจัดการเรียนรู้ปีงบประมาณ 2561
09/01/2560 องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร (เพิ่มเติม)
09/01/2560 องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
09/01/2560 องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
09/01/2560 แผนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศผ่านเว็บไซด์
09/01/2560 แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้
09/01/2560 แผนที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
09/01/2560 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
[1]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]