ชื่อเรื่อง : แผนที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
วันที่ : 09/01/2560
รายละเอียด

1. รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ ( อ่านเพิ่มเติม )
2. 9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่า “เงิน” ( อ่านเพิ่มเติม

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]