ชื่อเรื่อง : แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้
วันที่ : 09/01/2560
รายละเอียด

1. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ 
3. การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลฯด้ผลมากกว่าเงิน 


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]