ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ : 09/01/2560
รายละเอียด

องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร 
1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557) 
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]