ชื่อเรื่อง : คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
วันที่ : 12/11/2561
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]